บริการต่างๆ

บริการซ่อมเครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ระบบ Network ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ปริ้นโปสเตอร์

ส่งปริ้นล่วงหน้า 3 วันทำการ ปริ้นขนาดใหญ่สุด A0 ไม่สามารถโดนน้ำได้

ห้อง Lab Computer

ห้อง 210 จำนวน 50 เครื่อง ห้อง 211 จำนวน 50 เครื่อง ห้อง 212 จำนวน 50 เครื่อง ห้อง 309 จำนวน 50 เครื่อง

ยืมอุปกรณ์

เครื่อง Notebook ipad

โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน

การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนมีปัญหา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เครื่อง visualizer เป็นต้น

ข่าวสาร IT

ข่าวสาร IT,ปัญหาเกี่ยวกับ IT,วิธีการแก้ไขปัญหา

การติดตั้ง Zoom บน Iphon และ Ipad

การติดตั้ง Zoom บน Iphon และ Ipad

2021-09-21

การติดตั้ง Zoom บน Android

การติดตั้ง Zoom บน Android

2021-09-21

การใช้งานโปรแกรม Zoom

การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับงานเกษียณ online

2021-09-21

เตือน มัลแวร์ เรียกค่าไถ่เริ่มระบาด

เตือน มัลแวร์ เรียกค่าไถ่เริ่มระบาด

2021-08-27

เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบบัญชีผู้ใช้งาน

ระบบบัญชีผู้ใช้ รุ่นที่ 2 ” (KMITL ‘S Account System Generation 2)

2021-08-10

ระงับบริการเครือข่ายไร้สาย @KMITL

การเชื่อมต่อ K-NEXT,KMITL-WIFI และวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อ @KMITL

2021-08-10

วิธีการเชื่อมต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สาย K-NEXT บนอุปกรณ์ต่างๆ

วิธีการเชื่อมต่อ K-NEXT,KMITL-WIFI และวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อ @KMITL

2021-08-10

ขั้นตอนการรับ Key Windows 10 Education สำหรับบุคคลากร

ขั้นตอนการรับ Key Windows 10 Education สำหรับบุคคลากร

2021-08-06

วิธีการ Download และติดตั้ง TeamViewer

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง free software เพื่อใช้ในการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผ่านการควบคุมระยะไกลได้

2021-08-06

การใช้งาน OneDrive – KMITL

นักศึกษาและบุคลากร สจล. สามารถเก็บไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพและไฟล์วีดีโอ บนแพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลออนไลน์ OneDrive ได้ถึง 5 TB ฟรี !!

2021-08-06

Google for Education ปรับระดับการให้บริการ

Google for Education ปรับระดับการให้บริการ

2021-08-06

ระวังอีเมลปลอม แอบอ้างเป็นบุคลากร สจล.

ระวังอีเมลปลอม แอบอ้างเป็นบุคลากร สจล.

2021-08-06

แนะนำเครื่องย้ายไฟล์ มา OneDrive ของ Microsoft ( Google Drive, Dropbox ได้หมด )

แนะนำเครื่องย้ายไฟล์ มา OneDrive ของ Microsoft ( Google Drive, Dropbox ได้หมด )

2021-06-25

ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีอีเมล์สถาบันเพื่อ Activate office365 ProPlus

ปัญหาการ ไม่สามารถใช้งาน word , excel , power point ได้เนื่องจาก login ด้วยอีเมล์ส่วนบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาได้จากขั้นตอนนี้

2021-05-12

คู่มือการใช้งาน Microsoft Team

คู่มือการใช้งาน Microsoft Team (โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.)

2021-01-05

วิธีแก้ไขปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom

วิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom

2021-09-21

การป้องกัน Ransomware ด้วย Windows10

การป้องกัน Ransomware ด้วย Windows10

2021-08-27

การแก้ปัญหาเปิดใช้งาน Office ไม่ได้

สามารถแก้ไขด้วยการถอนและติดตั้ง Office365 ใหม่

2021-08-27

คู่มือการติดตั้งการสแกนจากเครื่องถ่ายเอกสาร Fiji Xerox รุ่น DocuCentre-V 4070

คู่มือการติดตั้งการสแกนจากเครื่องถ่ายเอกสาร Fiji Xerox รุ่น DocuCentre-V 4070

2021-07-22

คู่มือการใช้ Zoom

คู่มือการใช้ Zoom

2021-06-22

การตั้งค่าเวลา

กรณีใช้ google chrome ไม่ได้

2020-10-05

คู่มือการต่ออุปกรณ์ห้องบรรยาย

สำหรับเครื่อง visualizer ใหม่

2020-08-25

คู่มือการต่ออุปกรณ์ห้องบรรยาย

สำหรับเครื่อง visualizer เก่า

2020-08-25

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร ไม่ได้

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แล้วติด Secure Certificate ของ Browser ที่ใช้งาน

2020-08-25

คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่ายแบบสายเบื้องต้น

คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่ายแบบสายเบื้องต้น

2020-08-11

วิธีแก้ปัญหาสแกนเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้

1. การปิด Windows Firewall 2. การปิด password และ 3. เปิดใช้งานพอร์ต SMB1

2019-09-04

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายศักดา ตราช่าง

Mr.sakda Trachang

นายพงษ์พันธ์ ขุนทอง

Mr.phongphan Khunthong

นายจามร เพ็งสวย

Mr.Jamorn Pengsuay

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อเรา

งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง