ข้อมูลการแจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2566
ที่ วันที่ รายละเอียดที่แจ้งซ่อม ชื่อ ห้อง อาคาร เบอร์ติดต่อ สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1 8 ก.พ. 2566 ลงวินโดวส์ใหม่ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า สุรัตน์ ศิวาคม โครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3596 กำลังดำเนินการ Sakda Trachang
2 6 ก.พ. 2566 เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า (เครื่องกลางงานสารบรรณ) ให้ลงวินโดวส์ใหม่ นางรุ่งรัศมี ดิษฎา งานสารบรรณ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 207 Finish Sakda Trachang
3 6 ก.พ. 2566 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ นางสาวภิณญาพัชญ์ ป้อมดี งานพัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 202 Finish Sakda Trachang
4 6 ก.พ. 2566 add ปริ้นเตอร์สี (หน้าห้องงานแผน) นางกฤตพร สุขโพธารมณ์ งานพัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 202 Finish Sakda Trachang
5 3 ก.พ. 2566 ไม่สามารถแชร์ปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารได้ พัชรินทร์ ขาวสวย 116 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 0879180503 Finish Sakda Trachang
6 3 ก.พ. 2566 คอมพิวเตอร์ทำงานช้า ณัฐพร มานะประดิษฐ์ 308 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0853986641 Finish Sakda Trachang
7 3 ก.พ. 2566 UPS เสีย ณัฐพร มานะประดิษฐ์ 308 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0853986641 Finish Sakda Trachang
8 2 ก.พ. 2566 ลงdriver printer วาสินี ธรรมสถิต 308 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0897623125 Finish Sakda Trachang
9 2 ก.พ. 2566 ลงวินโดว์ใหม่ (วันที่ 10 ก.พ. 2566) อชิรยา ประชาสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 209 Finish Sakda Trachang
10 1 ก.พ. 2566 เปิดดูใน folder download ไม่ได้ หมุดแล้วขึ้น not responding นางรุ่งรัศมี ดิษฎา งานสารบรรณ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 207 Finish Sakda Trachang
11 1 ก.พ. 2566 หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่มีภาพ (จอดำ) นางมัณทนา ไชยสีดา งานสารบรรณ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 207 Finish Sakda Trachang
12 30 ม.ค. 2566 wifi มีสัญญาณ แต่ต่อ internet ไม่ได้ ไม่สามารถสอน online หรือ ประชุม online ได้ อาจจะต้องต่อสาย lan เพิ่ม วรกฤต วรนันทกิจ 116 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 0879180503 Finish Sakda Trachang
13 26 ม.ค. 2566 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ภัควรัญชญ์ จำปาทิว G07 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 6366 Finish Sakda Trachang
14 25 ม.ค. 2566 เครื่องคอมพิวเตอร์จอฟ้า ต้องการนำไฟล์ข้อมูลในเครื่องออก นางสาวปรียานุช ศรีไพบูลย์ นักวิทย์ Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 331 Finish Sakda Trachang
15 25 ม.ค. 2566 microsoft office ไม่ทำงาน ดร.กวินชญา สายแก้ว 116 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
16 25 ม.ค. 2566 เก็บสายLan ภัควรัญชญ์ จำปาทิว วิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 6366 Finish Sakda Trachang
17 20 ม.ค. 2566 สแกนเอกสารไม่ได้ ดารัณ สอนไข่ แผนวิจัย Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 6294 Finish Sakda Trachang
18 19 ม.ค. 2566 ย้าย printer จากห้องธุรการ 435 ไปใว้หน้าห้อง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เพื่อให้อาจารย์อีก 6 ท่าน แชร์ printer ให้ใช้ได้ พัชรินทร์ ขาวสวย หน้าห้อง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
19 18 ม.ค. 2566 เดินสาย lan ใหม่ทั้งหมด 13 จุดในห้อง 116 จภ.1 เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ใช้งาน internet ได้ พัชรินทร์ ขาวสวย 116 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
20 17 ม.ค. 2566 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร วัชรายา มาศแจ้ง ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0655088254 Finish Sakda Trachang
21 16 ม.ค. 2566 ติดตั้งสาย lan คอมพิวเตอร์ กับเครื่องเสียง ของห้องปฏบัติการ สุภัทร บานเย็น ค510 ค511 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0863688626 Finish Sakda Trachang
22 16 ม.ค. 2566 เปลี่ยนถ่านไบออส ห้อง 307 สุรเดช คุรุภัณฑ์ 307 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0988280992 Finish suradech kuruphan
23 12 ม.ค. 2566 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อกล้องจุลฯ) ไม่เข้าวินโดวส์ ขึ้น Automatic repair นางสาวปรียานุช ศรีไพบูลย์ 406 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 331 Finish Sakda Trachang
24 11 ม.ค. 2566 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1. จัดทำป้ายหลักสูตรขนาด A4 2. คำสั่งนักศึกษาช่วยงาน สุรเดช คุรุภัณฑ์ PR Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0988280992 Finish suradech kuruphan
25 10 ม.ค. 2566 เปลี่ยนถ่านไบออสคอมห้องเรียน สุรเดช คุรุภัณฑ์ ห้องเรียนป.โท ชั้น3 หอประชุมฯ Sc05 อาคารหอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 0988280992 Finish suradech kuruphan
26 10 ม.ค. 2566 PowerPoint แนะนำบุคลกรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ งานขอบคุณบุคลกร สุรเดช คุรุภัณฑ์ PR Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0988280992 Finish suradech kuruphan
27 10 ม.ค. 2566 ใช้โปแกรม Word,Excel ไม่ได้ ไม่อ่านข้อมูลในแฟลชไดร์ฟ ทองสุข ภู่ร้อย ปฏิบัติการ ค510และค511 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0859435379 Finish Sakda Trachang
28 10 ม.ค. 2566 1. เปลี่ยนถ่ายไบออส 2. แก้ไขหน้าจอที่เชื่อต่อโปรเจกเตอร์ไม่ได้ นายสุรเดช คุรุภัณฑ์ บรรยาย Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0988280992 Finish suradech kuruphan
29 10 ม.ค. 2566 ถ่ายภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ดร.จตุพร มีศิลป์ รองคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 - Finish จามร เพ็งสวย
30 10 ม.ค. 2566 จัดทำโปรแกรมแจ้งซ่อม และโปรแกรมจองห้องประชุม ผศ.ดร.ภาณุพล โขลนกระโทก รองคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 - กำลังดำเนินการ จามร เพ็งสวย
31 10 ม.ค. 2566 เครื่องสำรองไฟเสีย และคีย์บอร์ด เสีย ภัควรัญชญ์ จำปาทิว G07 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 6366 Finish Sakda Trachang
32 10 ม.ค. 2566 เครื่อง UPS ไม่สำรองไฟเมื่อไฟดับ นางสุรัตน์ ศิวาคม โครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 360 Finish Sakda Trachang
33 7 ม.ค. 2566 เชื่อมต่อระบบสแกนจากเครื่องปริ้นเตอร์โตชิบาเข้าคอมพิวเตอร์และอีเมล์ ภาณุพล โขลนกระโทก ผบห Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0850975943 Finish Sakda Trachang
34 5 ม.ค. 2566 เปิด internet โดยใช้ ระบบ lan ไม่ได้ พัชรินทร์ ขาวสวย 435 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
35 3 ม.ค. 2566 เครื่องคอมพิวเตอร์ของ อ.แอน เปิดไม่ติด นางสาวชนัญชิดา ต้นเถา ผู้บริหาร Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 418 Finish Sakda Trachang
36 27 ธ.ค. 2565 ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ทั้งแลนและ wifi ศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย 516 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 657 Finish Sakda Trachang
37 23 ธ.ค. 2565 โดนสายหลังเครื่องสำรองไฟแล้วหน้าจอคอมดับ นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ งานบริหารยุทธศาสตร์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 205 Finish Sakda Trachang
38 22 ธ.ค. 2565 ลงวินโดวส์เครื่องโน้ตบุ๊ก รศ.ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ 428 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 336 Finish Sakda Trachang
39 21 ธ.ค. 2565 ลงโปรแกรม SPSS วาสินี ธรรมสถิต 105 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0897623125 Finish Sakda Trachang
40 19 ธ.ค. 2565 เดินสายแลนเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ (เดิมต่อจาก switch งานประกัน วันหยุดถ้าใช้ต้องเปิดปลั๊กไฟในห้องงานประกัน) นายอัคริศ ตันพิพัฒน์ งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 216 Finish Sakda Trachang
41 15 ธ.ค. 2565 เปิดไดรว์ Z ไฟล์ที่สแกนไม่ได้ (ขึ้นกากบาท) นางสาวณัฐนันท์ รอดสา ห้องแลปศูนย์เครื่องมือ Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 413 Finish Sakda Trachang
42 14 ธ.ค. 2565 สั่งปริ้นท์ไฟล์ pdf เครื่องปริ้นเตอร์สีแล้วไม่ออก นางอนงค์ ผลสุขการ งานบริการวิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 210 Finish Sakda Trachang
43 13 ธ.ค. 2565 กล่อง switch ไฟไม่ติด สั่งปริ้นงานไม่ได้ (offline) นางสาวสุปราณี อุดมบุษรา งานประกันคุณภาพ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 420 Finish Sakda Trachang
44 9 ธ.ค. 2565 เครื่องสำรองไฟคอมฯ ไม่เก็บประจุ วาสินี ธรรมสถิต SEM Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 406 Finish Sakda Trachang
45 8 ธ.ค. 2565 ติดตั้งเครื่อง Printer กับ computer และสอนการใช้งาน สุภัทร บานเย็น ค508 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0863688626 Finish Sakda Trachang
46 2 ธ.ค. 2565 ติดตั้งการปรินส์งานกับเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ นฤมล ตั้งธีระสุนันท์ 420 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 092 276 4941 Finish Sakda Trachang
47 30 พ.ย. 2565 หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ นางสาวสุชาดา ไชยวงศ์ งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3590 Finish Sakda Trachang
48 22 พ.ย. 2565 Setting ระบบเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA เพื่อการ print งาน นายศุภสรณ์ อุตรพงศ์ K-DAI Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0985351442 Finish Sakda Trachang
49 15 พ.ย. 2565 เดินสายแลนด์ กัญญา มงคลโภชน์ 501 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0971528982 Finish Sakda Trachang
50 15 พ.ย. 2565 เครื่องคอมฯค้างเปิดใช้งานไม่ได้ window ค้าง ดร.กิตติมนต์ จิระกิตติดุลย์ 534/5 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6235 Finish Sakda Trachang
51 15 พ.ย. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด นายสุพจน์ ศิวาคม ชั้น 5 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 6356 Finish Sakda Trachang
52 15 พ.ย. 2565 เดินสายแลน เกศณี เกตุนวม 337 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6214 Finish Sakda Trachang
53 15 พ.ย. 2565 Setting ระบบเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA เพื่อการ print งาน เกศณี เกตุนวม 337 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6214 Finish Sakda Trachang
54 14 พ.ย. 2565 สแกนไวรัสและอาจต้องมีการลง window10 ใหม่ กัญญา มงคลโภชน์ 505 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0971528982 Finish Sakda Trachang
55 14 พ.ย. 2565 clone hdd (เปลี่ยนใส่ SSD Harddisk) นายชัชวาลย์ เป็นสุข งานประชาสัมพันธ์ Sc05 อาคารหอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 295 Finish Sakda Trachang
56 14 พ.ย. 2565 - เพิ่มปลั๊กไฟ ในห้องพักด้านใน - เพิ่มจุดต่อสายแลน ในห้องพักด้านใน พร้อมสาย lan ทั้ง 2จุดค่ะ *เนื่องจากห้องพักอาจารย์ด้านใน มีอาจารย์อยู่ 2 ท่านค่ะ สุทธิจิต ศรีวัชรกุล ค408 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0993964493 รอนัดจากผู้ใช้ Sakda Trachang
57 14 พ.ย. 2565 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ นางพูลทรัพย์ วิสัยเกษม งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3590 Finish Sakda Trachang
58 10 พ.ย. 2565 สแกนไฟล์แล้วไม่ เปิดไดรว์ Z ไม่ได้ค่ะ นางสาวกรรณิกา รัตนวราหะ ศูนย์เครื่องมือ Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 3865 Finish Sakda Trachang
59 10 พ.ย. 2565 เชื่อมต่อระบบเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba สำหรับปริ้นเอกสาร ผศ.ดร.วรท โชติปฏิเวชกุล 503/5 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6235 Finish Sakda Trachang
60 10 พ.ย. 2565 เชื่อมต่อระบบเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba สำหรับปริ้นเอกสาร ผศ.ดร.รฐวรรธน์ แดงเงิน 533 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6235 Finish Sakda Trachang
61 10 พ.ย. 2565 เครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba มีเอกสารอื่นปริ้นท์ออกมา จึงอยากให้ทำการตั้งรหัสเวลาที่สั่งปริ้นท์ นางสาวเกศณี เกตุนวม ธุรการภาค Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 285 Finish Sakda Trachang
62 7 พ.ย. 2565 เปิด pdf แล้วสั่งปร้นท์งาน pdf ไม่ได้ นางอาทิตา เสนีย์เดชกุล งานส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 205 Finish Sakda Trachang
63 7 พ.ย. 2565 ติดตั้งสาย lan เข้า server วัชรายา มาศแจ้ง 401/1 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0655088254 Finish Sakda Trachang
64 7 พ.ย. 2565 ติดตั้งสาย lan วัชรายา มาศแจ้ง 401/1 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0655088254 Finish Sakda Trachang
65 7 พ.ย. 2565 ลง windows ใหม่ สุภัทร บานเย็น ค508 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0863688626 Finish Sakda Trachang
66 3 พ.ย. 2565 เครื่องสำรองไฟมีเสียงดัง ขึ้นไฟสีแดง Replace Battery นางมัณทนา ไชยสีดา งานสารบรรณ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 207 Finish Sakda Trachang
67 3 พ.ย. 2565 ไม่มี Drive Z สำหรับงานสแกน นางสาววาณี ศรีชุ่ม สำนักงานคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3583 / 418 Finish Sakda Trachang
68 2 พ.ย. 2565 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ต่อกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถเข้าหน้า window วัชรายา มาศแจ้ง 410/1 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0655088254 Finish Sakda Trachang
69 1 พ.ย. 2565 ตึก 55 พรรษา ค่ะ ไมค์ไม่ติด ไม่มีวิธีใช้เครื่อง ต่อสายเจ้าคอมพ์ ภาพติด เสียงไม่ออกลำโพงค่ะ จิรภัทร์ ขอวิจิตรไพศาล 201 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 086 3415148 Finish Sakda Trachang
70 1 พ.ย. 2565 เชื่อมต่อระบบเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba สำหรับปริ้นเอกสาร ผศ.ดร.ณวสิทธิ์ โชติแสง 518 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6228 Finish Sakda Trachang
71 31 ต.ค. 2565 ลงวินโดว์ใหม่ นางสาววรัญญา บินอานัด 410 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 089-925-2748 Finish Sakda Trachang
72 28 ต.ค. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเครื่องมือมีปัญหา Boost Windows ไม่ขึ้น ขอทำเรื่องซ่อม, ลง Windows ใหม่ หรือขอเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ พีรพัฒน์ ไกรวัฒนวงศ์ 503B Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0863278922 Finish Sakda Trachang
73 27 ต.ค. 2565 ห้องปฏิบัติการ ค-408 บริเวณห้องเล็กด้านใน ไม่สามารถใช้เต้าเสียบได้ เนื่องจากเมื่อเสียบปลั๊กแล้วอุปกรณ์ไม่ทำงานค่ะ มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าค่ะ อาจารย์วิภาวี เดชติศักดิ์ ค 408 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0968847764 Finish Sakda Trachang
74 27 ต.ค. 2565 1 เชื่อมต่อระบบเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba สำหรับปริ้นเอกสาร 2 เชื่อมต่อปริ้นเตอร์ HP M1132 สำหรับปริ้นเอกสาร เสาวภาคย์ ธีราทรง 534/1 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 0852298912 Finish Sakda Trachang
75 27 ต.ค. 2565 ลง Window ใหม่ และติดตั้ง SSD ครับ นายศุภสรณ์ อุตรพงศ์ ศูนย์ K-DAI Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0985351442 Finish Sakda Trachang
76 27 ต.ค. 2565 เชื่อมต่อระบบเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba สำหรับปริ้นเอกสาร นายณัฐพล ไกรธรรม 508 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6235 Finish Sakda Trachang
77 27 ต.ค. 2565 โปรแกรมใน เครื่องคอมฯ PC (ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น zoom การโปรมบางส่วน) หายไป วรกฤต วรนันทกิจ 438 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6227 Finish Sakda Trachang
78 26 ต.ค. 2565 เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba สำหรับปริ้นเอกสาร รจนา จำกัด 529 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6235 Finish Sakda Trachang
79 26 ต.ค. 2565 ปริ้นเอกสารไปเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ไม่ได้ พัชรินทร์ ขาวสวย 435 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
80 26 ต.ค. 2565 เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba สำหรับปริ้น รศ.ดร.สุวรรณี จรรยาพูน 513/2 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6246 Finish Sakda Trachang
81 26 ต.ค. 2565 connet network ไม่ได้ จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร ค 503 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 081 562 4623 Finish Sakda Trachang
82 25 ต.ค. 2565 รบกวน ช่วย set คอมเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้เกมส์ น้องใหม่ของเคได หน่อยนะ นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์ K-Dai Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 209 Finish Sakda Trachang
83 25 ต.ค. 2565 เครื่องไม่ปริ้น และคอมพิวเตอร์ทำงานช้า นางสาววาณี ศรีชุ่ม ผู้บริหาร Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 418 Finish Sakda Trachang
84 20 ต.ค. 2565 ให้ช่วยเรื่องจะติดกล้องวงจรปิด (wifi) ที่ห้องแลป จภ.1 ชั้น 6-608 ผศ.ดร.เมตยา กิติวรรณ 608 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 285 Finish Sakda Trachang
85 19 ต.ค. 2565 ให้ติดตั้งปริ้นเตอร์และสแกน เครื่องถ่าย Toshiba ดร.คนึงกานต์ กลั่นบุศย์ 421/3 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
86 19 ต.ค. 2565 ให้ติดตั้งปริ้นเตอร์และสแกน เครื่องถ่าย Toshiba รศ.อารี ฤทธิบูรณ์ 430 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
87 18 ต.ค. 2565 ลงวินโดวส์เครื่องโน้ตบุ๊กใหม่ นางกฤตพร สุขโพธารมณ์ งานพัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 202 Finish Sakda Trachang
88 17 ต.ค. 2565 สั่งปริ้นผ่านเครื่องถ่ายเอกสารไม่ออกทั้ง 2 เครื่อง มัณทนา ไชยสีดา สารบรรณ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0940525914 Finish Sakda Trachang
89 12 ต.ค. 2565 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ วิภาวี เดชติศักดิ์ ห้องพัก ผศ.ดร.วิภาวี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
90 11 ต.ค. 2565 ติดตั้งdriver เครื่องถ่ายเอกสารToshiba และติดตั้งสายlan 1 เส้น (ประมาณ 3-4 เมตร)ค่ะ วาสินี ธรรมสถิต 105 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 406 Finish Sakda Trachang
91 10 ต.ค. 2565 ให้ติดตั้งปริ้นเตอร์ / scan เครื่องถ่าย Toshiba รศ.ดร.เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ ค 1-406 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 640 Finish Sakda Trachang
92 10 ต.ค. 2565 คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเน็ตหลุดบ่อยมาก ดู YouTube ต้องเชื่อมต่อใหม่หลายรอบ นายภาณุพล โขลนกระโทก 317 Sc07 อาคารวิทยรังสรรค์พระจอมเกล้า 0850975943 Finish Sakda Trachang
93 10 ต.ค. 2565 สั่งปริ้นท์เครื่องโตชิบาไม่ได้ นายภาณุพล โขลนกระโทก ผช รอง Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0850975943 Finish Sakda Trachang
94 10 ต.ค. 2565 เข้าใช้งาน internet ไม่ได้ พัชรินทร์ ขาวสวย ธุรการภาค Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 278 Finish Sakda Trachang
95 7 ต.ค. 2565 ลง SPSS ให้ด้วยคะ ต้องประเมินโครงการ คะ นางปิยาภรณ์ โพธิไชยะ กิจการนักศึกษา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 271 รับเรื่อง Sakda Trachang
96 6 ต.ค. 2565 ย้ายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์/ติดตั้งระบบสแกนจากเครื่องถ่ายเอกสาร นางสุมิตรา พ่อวิเศษ งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3590 Finish Sakda Trachang
97 6 ต.ค. 2565 lan ชั้น 3 พระจอม อัพๆ ดาวน์ๆ ไม่ทราบว่า nw มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ ชั้น 3 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า - Finish Sakda Trachang
98 6 ต.ค. 2565 เครื่องคุณภิณญาพัชญ์ ปริ้นสีแล้วออกขาวดำค่า นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์ งานพัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 202 Finish Sakda Trachang
99 6 ต.ค. 2565 โทรศัพท์เสีย เบอร์ 3584 ห้องกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปิยาภรณ์ โพธิไชยะ กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 271 Finish Sakda Trachang
100 6 ต.ค. 2565 ติดตั้งเครื่องปรินเตอร์ Toshiba (เครื่องถ่าย) เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ นายศรัณย์ สมบัติจิราภรณ์ ค 501 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 227 Finish Sakda Trachang
101 4 ต.ค. 2565 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ วารี สกุลสุวิโรจน์ โครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 360 Finish Sakda Trachang
102 4 ต.ค. 2565 ติดตั้งคอมฯ เครื่องใหม่ พัชรินทร์ ขาวสวย 440/1 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
103 4 ต.ค. 2565 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลาง) เพื่อใช้งานทางงานพัสดุ นางสาวรุ่งรัตน์ จิตรีขันธ์ งานพัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 202 Finish Sakda Trachang
104 3 ต.ค. 2565 ยังไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหม่ จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร ค 503 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 6235 Finish Sakda Trachang
105 3 ต.ค. 2565 Internet เป็นแบบ Lan ใช้ได้ประมาณ 15 นาที แล้วหลุด ต่อใหม่ก็วนอยู่อย่างนี้ครับ ปกติจะต่อใช้ได้ตลอด 8-9 ชม. ไม่หลุด พีรพัฒน์ ไกรวัฒนวงศ์ 503 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0863278922​ Finish Sakda Trachang
106 3 ต.ค. 2565 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด นางสุมิตรา พ่อวิเศษ งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3590 Finish Sakda Trachang
107 3 ต.ค. 2565 ติดตั้งคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ นางสุมิตรา พ่อวิเศษ งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3590 Finish Sakda Trachang